Vị trí đang tuyển
Tuyển Nhân viên Internet Marketing
Vị trí: Nhân viên Internet Marketing
Số lượng: 01
Lương: Thỏa thuận
Thời hạn nộp hồ sơ: 30/06/2013
Tuyển Nhân viên PR & MARKETING
Vị trí: Nhân viên PR & MARKETING
Số lượng: 01
Lương: Thỏa thuận
Thời hạn nộp hồ sơ: 30/06/2013
Tuyển Nhân viên Kinh doanh
Vị trí: Nhân viên Kinh doanh
Số lượng: 02
Lương: Thỏa thuận
Thời hạn nộp hồ sơ: 30/06/2012
Tuyển Nhân viên Thiết kế Website
Vị trí: Nhân viên Thiết kế Website
Số lượng: 01
Lương: thoả thuận
Thời hạn nộp hồ sơ: 30/06/2013