Công nghệ

CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỌC HIỂU NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

 

Công nghệ ngữ nghĩa (semantic technology) là công nghệ mã hóa ý nghĩa tách biệt với dữ liệu, nội dung tệp tin hay mã ứng dụng; nhằm tạo cho máy và con người có khả năng hiểu, chia sẻ và luận giải thông tin trong thời gian thực hiện tác vụ. Công nghệ này mở ra một hướng đi khác với công nghệ thông tin truyền thống là ý nghĩa của dữ liệu và các quan hệ của dữ liệu phải được định nghĩa trước theo định dạng dữ liệu và mã nguồn chương trình từ giai đoạn thiết kế. Công nghệ ngữ nghĩa tập trung vào ý nghĩa thông tin, bao gồm các công cụ tự động nhận dạng khái niệm và chủ đề, trích xuất ý nghĩa từ thông tin, và phân loại dữ liệu tự động.

 

Công nghệ ngữ nghĩa thuộc lớp trừu tượng (abstraction) mới nhất, cao hơn các công nghệ thông tin hiện hữu, cung cấp khả năng kết nối dữ liệu, nội dung và quá trình với một mức độ tương tác, đáp ứng chính xác và thông minh hơn hẳn các công nghệ hiện tại.

 

Ở Việt Nam công nghệ trí tuệ nhân tạo, đọc hiểu ngôn ngữ tiếng Việt đã được phát triển đến mức có ứng dụng cụ thể và đang được tiếp tục phát triển bởi Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov, với những giải pháp, dịch vụ cụ thể như: Giải pháp lọc web theo nội dung; Giải pháp Tổng hợp và phân loại thông tin; Dịch vụ tối ưu hóa tìm kiếm; Dịch vụ Marketing theo ngữ cảnh; Dịch vụ Người đối thoại ảo.

 

Với công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng trí tuệ nhân tạo, các sản phẩm trên có tính cạnh tranh cao và cung cấp công cụ hữu hiệu cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong việc quản lý, giám sát thông tin, bảo đảm môi trường Internet “sạch” và trong các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

 

PHẦN MỀM "GƯƠNG NGỮ NGHĨA"


  Giới Thiệu

 

Sản phẩm phần mềm "Gương ngữ nghĩa" được thiết kế để tự động phân loại văn bản. Ở đây phân loại được hiểu là việc sắp xếp các văn bản đầu vào theo một hoặc nhiều thư mục đã được xác định trước.


Phần mềm "Gương ngữ nghĩa" được sử dụng trong gói sản phẩm phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

 


Sơ đồ hoạt động tổng quát


  Nguyên Lý & Cấu Trúc

 

“Gương ngữ nghĩa” được thiết kế để tự động phân loại văn bản theo các chủ đề xác định trước dựa trên cơ sở phân tích ngữ nghĩa của văn bản gốc. Tương tác với “Gương ngữ nghĩa” được thực hiện thông qua giao diện là một Module của phần mềm, tạo thuận tiện cho người sử dụng.

 

    

DEMO CÔNG NGHỆ ĐỌC HIỂU NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

 

>> Kiểm tra chủ đề website


>> Tìm hiểu thông tin chi tiết về Công nghệ, vui lòng nhấn vào nút tải thông tin bên dưới.

 
Trở về trang chủ