Giải trí - Giáo dục

  Người đối thoại ảo

 

Sản phẩm cung cấp cho người dùng cách tạo ra một bản sao của mình trên thế giới số (avatar). Không chỉ là xây dựng hình ảnh qua việc chọn dáng vóc, quần áo, trang sức… sản phẩm còn cho phép người dùng trao đổi và huấn luyện cho bản sao của mình để có được tính cách, kiến thức, lối hành xử trong giao tiếp với các nhân vật đại diện khác trên không gian ảo. Quá trình trao đổi và huấn luyện này cũng là quá trình người dùng tự nhận biết bản thân và thể hiện mong muốn về bản thân theo một phong cách riêng biệt.

 
Trở về trang chủ