An toàn, bảo mật thông tin

  DLP (Data Leak Prevention) – Hệ thống chống rò rỉ thông tin

 

Hệ thống chống rò rỉ thông tin giúp theo dõi thông tin trao đổi trong nội bộ và trao đổi với bên ngoài. Hệ thống này cho phép xác định và ngăn chặn những nguy cơ truyền các thông tin nhạy cảm bên trong mạng nội bộ thông qua kênh: HTTP, SMTP,IM,…, theo dõi các thiết bị ngoại vi, đặc biệt là các thiết bị lưu trữ (CD, DVD, USB, máy in…), các kênh truyền dữ liệu (wireless, wifi, Bluetooth…). Với khả năng mã hóa thông tin của hệ thống, việc truy cập các thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm của doanh nghiệp sẽ được ngăn chặn một cách tốt nhất.

 
Trở về trang chủ