Lọc và tổng hợp thông tin

 

Từ trước tới nay việc lọc và tổng hợp thông tin trên mạng Internet được thực hiện bằng phương pháp thủ công tốn nhiều công sức và bỏ sót thông tin. Với việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo đọc hiểu ngôn ngữ tự nhiên, quá trình lọc và tổng hợp thông tin có thể được tự động hoá và khắc phục hoàn toàn nhược điểm này.

Gồm 3 dịch vụ:

        Ø  Lọc web theo ngữ nghĩa – REMPARO;

        Ø  Tổng hợp thông tin;

        Ø  Quản lý Danh tiếng;

 

 

 
Trở về trang chủ