Tổng hợp thông tin

Hệ thống được thiết kế để phát hiện và giám sát thông tin đăng trên mạng Internet (dưới dạng các bài báo, các tin nhắn, bài viết blog …) có nội dung kêu gọi, thúc đẩy các hoạt động cực đoan dưới các hình thức khác nhau. Dịch vụ này rất hữu ích cho các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý về thông tin và truyền thông.

 

Chức năng:                                                                              

-   Phát hiện các nội dung trái pháp luật đăng tải trên mạng;

-   Theo dõi quá trình phát tán thông tin;

-   Phát hiện sự hình thành và phát tán những ý tưởng cực đoan;

-   Theo dõi tần suất xuất hiện những nội dung cực đoan;

-   Đánh giá thái độ của nội dung đăng tải (hưởng ứng hay lên án);

-   Theo dõi sự phát tán thông tin theo vị trí địa lý;

-   Xác định mối quan hệ của các tổ chức, cá nhân trong việc phát tán các hoạt động cực đoan.

 

 

Mọi thông tin về giải pháp và dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Điện thoại: +848. 39 33 99 55 hoặc Email: info@csa.vn

 
Trở về trang chủ